ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A tankötelezettségről

Nkt 45.§ (2) alapján: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. … Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Mit kell tudni a beíratásról?

„Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.”22.§ (4) /2012. (VIII. 31.) rendelet

„Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.” 22.§ (4)20/2012. (VIII. 31.) rendelet

Tanulói jogviszony létesítése

A 20/2012 (VIII.31.) rendelet 22.§ (2) alapján a tanköteles gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első osztályába.

Felvételi eljárás rendje:

Ismerkedő beszélgetést szervezünk valamennyi, a gyermeküket hozzánk beiratkozni szándékozó család részére. A beszélgetés során a szülők benyomást szerezhetnek iskolánk arculatáról, a képzési kínálatról, emellett segítséget nyújtunk nekik a tanulócsoport kiválasztásában is. Ugyanekkor a tanítók játékhelyzetben ismerkedhetnek meg a gyermekekkel, a családdal.

A Nemzeti Köznevelési Törvény. 50.§ (5) művészeti emelt szintű oktatásra jelentkezőknek alkalmassági vizsga szervezhető.  Az előzetes meghallgatás a zenei képességek megfigyelésével zárul. Ez ritmusvisszaadásból, dallaméneklésből, a zenei motiváltság felméréséből áll. Az alkalmasság megfigyelésénél az iskola ének-zene tanára, az osztálytanító és az alsós igazgatóhelyettes van jelen. A zenei osztályba az ő javaslatuk és a szülő kérése alapján kerülhetnek a tanulók.

A körzeten kívüli tanulók esetében a szülő írásban kérheti a gyermek felvételét az iskolába.

Felvételi sorrend:

 1. körzetes tanulók
 2. halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, akinek lakóhelye a kerületben található
 3. halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
 4. kerületi lakóhellyel rendelkező tanuló

Amennyiben az összes felvételi kérelmet hely hiány miatt nem tudjuk teljesíteni, a felvételről sorsolás útján döntünk. Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, ha különleges helyzete indokolja.

Ezek:

 • tartósan beteg a szülő, vagy a testvér
 • iskolánk tanulója a testvére
 • szülő munkahelye az iskola körzetében van
 • az iskola a lakóhelytől 1 km-en belül található.

A sorsolásra valamennyi jelentkező meghívást kap. A sorsoláson a résztvevők személyesen helyezik el az azonosításra alkalmas jelentkezési lapot a szavazó ládában. A jelenlétükben húz ki az iskola igazgatója annyi lapot, ahány férőhely betöltésre kerül. A sorsoláson jegyzőkönyv készül.

A csoportba sorolás szempontjai:

A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk a fiú-lány, ill. az egyéni fejlesztésre szoruló tanulók harmonikus arányának kialakítására.

Puszta Lajosné

igazgatóhelyettes

 • Index
 • Napló
 • Ma Erzsébet napja van.