ALSÓERDŐSORI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
1074 Budapest, Alsó erdősor u. 14-16.
OM azonosító: 100566

TÁJÉKOZTATÓ A GIMNÁZIUMI JELENTKEZÉSHEZ
2013/14. tanév 9. évfolyamára

Készült a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
és a 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján

Iskolánk egy emelt tantervű (0,5 angol, ill. 0,5 informatika) osztályt indít.

Tanulmányi terület belső kódja:
01 angol nyelv

0,5 osztály, az angol nyelvet emelt óraszámban bontott csoportban oktatjuk. Második idegen nyelv a német. A matematikát és az informatikát csoportbontásban oktatjuk.

02 informatika

0,5 osztály, az informatikát emelt óraszámban, csoportbontásban oktatjuk. A matematikát magasabb óraszámban és csoportbontásban tanítjuk. Második idegen nyelv a német.

Tervezett létszám:32 fő
A képzési idő: 4 év

A felvételi eljárás rendje

Az iskolánkba jelentkező nyolcadik osztályos tanulók központi írásbeli vizsga, szóbeli vizsga és a tanulmányi eredmények alapján kerülnek be a gimnáziumba.

1. Központi írásbeli vizsga

Az általános tantervre épülő központi írásbeli vizsgára 2012. december 10-ig kell jelentkezni.

 • A központi felvételi időpontja: 2013. január 19. szombat 10 óra
 • Pótfelvételi: 2013. január 24. csütörtök 14 óra
 • A kijavított feladatlapok megtekinthetők: 2013. január 30. szerda 9-17 óra

Írásbeli felvételi tantárgyak: matematika, magyar nyelv- és irodalom (45-45 perc).
A sajátos nevelési igényű tanulók számára az iskolánk biztosítja a törvényben előírt feltételeket (szakvélemény szükséges).

2. Szóbeli felvételi vizsga

 • Idegen nyelv szóbeli tudásának felmérése (10 pont),
 • Olvasmány élmény (10 pont),
 • Történet befejezése (5 pont),
 • Szituációs gyakorlat (5 pont),
 • Kommunikációs készség- együttműködés (10pont),
 • Logikai készség (10 pont)

3. Tanulmányi eredmény (hozott pontok)

 • 7. év végi eredmények: 25 pont
 • 8. félévi eredmények: 25 pont

magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, földrajz/informatika (emelt szintre jelentkezőknek), történelem, angol nyelv

4. Pontszámítás

 • Tanulmányi eredmények: 50 pont
 • központi felvételi: 100 pont
 • szóbeli vizsga: 50 pont

Összesen: 200 pont

Amennyiben azonos pontszámot érnek el a tanulók, a rangsorolásnál a következőket vesszük figyelembe: VII. kerületi lakóhely, testvére iskolánkban tanul, sporteredményei, tanulmányi versenyének eredménye, halmozottan hátrányos helyzet.

5. Saját tanulók felvétele

A nálunk végzett nyolcadikos tanulók felvételi vizsga nélkül juthatnak be a gimnáziumi tagozatra.
A, Automatikus felvételt ajánlunk meg azoknak a tanulóknak, akik a felső tagozaton legalább jó magatartásúak, és tanulmányaik alapján az iskolavezetőség és az osztályban tanító tanárok közössége képesnek tartja őket a középiskolai tanulmányok folytatására. Erről a döntésről a központi felvételi vizsgára való jelentkezés előtt írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket.

B, A tanulmányi eredmények, azaz a 7. osztály év végi és a 8.osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, idegen nyelv, történelem, földrajz/informatika (emelt szintre jelentkezőknek) tantárgyakban elért tanulmányi eredmény négyszerezésével (max.:200 pont) kapott pontszám alapján kerülnek az iskola felvételi rangsorába.

A felvételi eljárás további menete

 • Értesítés a központi írásbeli vizsga eredményéről (Értékelő lapon) 2013.február 7-ig
 • A felvételi lapok megküldésének határideje 2013.február 15.
 • Szóbeli felvételi vizsga 2013.március 1-4.
 • Nyilvánosságra hozza az iskola az ideiglenes rangsort 2013.március 13.
 • A jelentkezők értesítést kapnak írásban a felvételiről 2013.április 25-ig
 • Szülői értekezlet 2013.május
 • Beiratkozás 2013.június 26.

Nyílt napot 2012. november 13-14. 9-12 órakor tartunk.

Budapest, 2012. október 25.

 

Móri Ápádné
igazgató

 • Index
 • Napló
 • Ma Erzsébet napja van.