KISGIMNÁZIUM A BLAHA LUJZA TÉR ÉS KELETI PÁLYAUDVAR KÖZÖTT

EGGYEL TÖBB? VAGY MÁS?

Iskolánk az elmúlt években jelentős változásokon ment át. Ezek közül talán a legjelentősebb, hogy 1998 szeptember elsején elindítottuk első gimnáziumi osztályunkat, majd 2003-ban az öt évfolyamos gimnáziumi nyelvi tagozatot. Ettől kezdve a VII. kerületi Alsóerdősori Ének-zene Tagozatos Általános Iskola gimnáziumi érettségit adó 8+5 évfolyamos iskola lett.

Ének-zene Tagozatos Általános Iskolaként jó hírnevet szereztünk a kerületben, a fővárosban. Tanulóink jól szerepelnek a kerü-leti, sőt az országos tanulmányi versenyeken is. Az oktatásnak ezt a színvonalát kívánjuk továbbvinni a gimnáziumban is, de olyan módszereket alkalmazva, hogy minden gyerek a saját fejlődési ütemében jusson el képességei maximumához.

A gimnáziumok zöme ma roppant mennyiségű ismerettel halmozza el diákjait. Ezt természetesen a sikeres továbbtanulás érde-kében teszik, ám a gyerekek a verseny szorításában szorongó, frusztrált, örökké időzavarral küzdő fiatalokká válnak, vagy pe-dig ellenállnak az iskolarendszer elvárásainak és a devianciás magatartás felé sodródnak. A gimnáziumoknak nehéz kilépni a többiek követésének kényszeréből, így kevésbé kiemelkedő képességű diákjait is az információk emészthetetlen halmazával bombázzák.

Mi olyan iskolát szeretnénk, ahol a diákok mindegyike számára hozzáférhetővé válik a nyelvtanulás és a korszerű informatikai ismeretek elsajátítása. Ezért 2003-ban elindítottuk nyelvi előkészítő osztályunkat. A diákok itt az angol nyelvet 12 órában, az informatikát 5 órában tanulják a nulladik évfolyamon. De itt is az ésszerű terhelés elvét követjük, figyelembe véve és haszno-sítva az egyéni adottságokat, képességeket.

Valljuk, hogy a korszerű tudás elsajátításán kívül az is fontos, hogy a diákok életvidám, a közösségi életben eligazodni tudó felnőtté váljanak. VII. kerületi általános iskolaként megtanultuk, hogy a hagyományos oktató munkán túl a nevelés is fontos feladata az iskolának. Az iskolánkba járó diákok megtapasztalhatják a tanáraik törődő odafigyelését, részesei lehetnek a tanórán kívüli sokoldalú, színes iskolai életnek.

Dorothy Law Halte-tal együtt valljuk:

„Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”

Az iskola nevelőtestülete nevében:

Varga Gábor
igazgató

 

  • Index
  • Napló
  • Ma Etelka, Aletta napja van.